آزمایشگاه ژنتیک بنیان

آزمایشگاه ژنتیک بنیان
استان تهران
نوع آزمایشگاه خصوصی
پزشک آزمایشگاه نام پزشک
درخواست رزرو وقت

مسئول آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

توضیحات

-

لیست آزمایش ها

لینک صفحه اینستاگرام

instagram

پزشک آزمایشگاه

نام پزشک

 دکتر صابری

تهران، خيابان شريعتي، روبروي بيمارستان كودكان مفيد، پلاك ١١١٧، طبقه دوم
-