آزمایشگاه پاتـوبیـولـوژی و ژنتیک فـردا

آزمایشگاه پاتـوبیـولـوژی و ژنتیک فـردا
استان تهران
نوع آزمایشگاه خصوصی
پزشک آزمایشگاه نام پزشک
درخواست رزرو وقت

مسئول آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

توضیحات

آزمایشگاه فردا از دی ماه ۱۳۹۱ با هدف خدمت رسانی برتر و به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیت خود را آغاز نموده است. مسئولیــن و مدیـران این آزمایشگاه همواره سعی در جلب رضایت مراجعین محتـرم را داشته اند.

لیست آزمایش ها

لینک صفحه اینستاگرام

instagram

پزشک آزمایشگاه

نام پزشک

-

پاسداران، ابتدای لواسانی (فرمانیه)، شماره ۱۶
-