آزمایشگاه ساواژنوم

آزمایشگاه ساواژنوم
استان تهران
نوع آزمایشگاه خصوصی
پزشک آزمایشگاه نام پزشک
درخواست رزرو وقت

مسئول آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه

توضیحات

درباره ی ساواژنوم

لیست آزمایش ها

لینک صفحه اینستاگرام

instagram

پزشک آزمایشگاه

نام پزشک

دکتر مهرداد نوروزی نیا تحصیلات خود را در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به اتمام رساند. وی سپس با قبولی در آزمون ورودی تخصص ژنتیک پزشکی فرانسه و کسب رتبه یک و قبولی در دانشگاه مونتپولیه (اولین دانشگاه تاسیس شده در اروپا) به کشور فرانسه مهاجرت و دوران تخصص  خود را به مدت ۶ سال در رشته ژنتیک پزشکی با کسب مهارت در زیر شاخه های بالینی، مولکولی و سیتوژنتیک به پایان رساند. ایشان هم اکنون عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه تربیت مدرس هستند.

تــهران، خیابان وزرا (خالداسلامبولی)، نبـــش هتل بیمارستـان گانــــدی شماره ۱۳۲ واحد ۶