gadget-spoo

گجت اسپو

تعداد و تحرک اسپرم دو پارامتر مهم پیش بینی کننده باروری مردان هستند.

آزمایش اسپرم خانگی اسپو، با اندازه گیری این دو پارامتر و ایجاد فرصت تکرار تست به تعداد سه بار در ارزیابی ریسک و پایش بهبود ناباروری مردان کمک می نماید.

شما با وارد کردن نمونه اسپرم تان به گجت بعد از ۳۰ ثانیه پردازش،نتایج اولیه ارزیابی تان را دریافت خواهید نمود و می توانید برای مشاوره بیشتر به صورت امن با پزشکان ما در ارتباط باشید.

سفارش گجت