فرناز

فرناز منتظری

تحصیلات

دانشگاه محل تحصیل
-
اقامت
-
فلوشیپ
نازایی و ای وی اف

%0.0

کل نظرات: 0

رزرو نوبت
مهارت و توانایی تشخیص
%0
نحوه ی برخورد
%0
مسئولیت پذیری
%0
وقت گذاری
%0
توضیح کامل روند درمان
%0
سطح علمی
%0
کل توصیه ها
0

نظر خود را در مورد پزشک بنویسید.


در صورت مراجعه امتیاز دهید

آیا مهارت و توانایی تشخیص پزشک خوب بود؟

آیا برخورد حرفه ای و صحیح داشتند؟

آیا مسئولیت پذیر بودند؟

آیا برای درمان وقت گذاشتند؟

آیا در مورد روند درمان توضیح کامل داشتند؟

آیا از نظر سطح علمی به روز بودند؟

آیا این مرکز را برای دیگران توصیه می کنید؟