بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا

بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا
سطح مرکز پیشرو
استان فارس
نوع مرکز خصوصی
نظرات کاربران
متوسط گروه های سنی مراجعه کننده به مرکز 0سال
درصد سیکل ART که منجر به زایمان زنده شده است
%0
درصد سیکل ART با تخمک یا جنین فریز
%0
درصد انتقال جنین که در آن یک جنین منفرد منتقل شده است
%0

%0

درصد موفقیت

درخواست رزرو نوبت

مدیر کلینیک

-

توضیحات

-

لیست خدمات

میکرواینجکشن(IVF,ICSI)
رحم جایگزین
تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)
هچینگ آزمایشگاهی جنین
فریز جنین-تخمک واسپرم
GIFT,ZIFT
انتخاب جنسیت
بررسی نقایص ژنتیکی جنین(PGD)
آمنیوسنتز و CVS
لاپاراسکپی و هیستروسکپی
بانک اختصاصی تخمک-اسپرم و جنین
انجماد بافت بیضه
تست های تکمیلی عملکرد اسپرم
جراحی تخصصی مردان
خدمات تشخیصی و درمانی سقط مکرر
کورتاژ تشخیصی
تشخیص و درمان ناتوانی جنسی
سرکلاژ

سایت رسمی

vh.fums.ac.ir
ایمنی
پاکیزکی
همکاری کارکنان
ارتباطات
کل رای دهنده ها0
کل توصیه ها
0

آیا از لحاظ ایمنی مناسب بود؟

آیا از لحاظ پاکیزگی مناسب بود؟

از همکاری کارکنان چقدر رضایت داشتید؟

ارتباط و برخورد کارکنان چگونه بود؟

آیا این مرکز را برای دیگران توصیه می کنید؟

استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
-
مراکز مرتبط:
مرکز درمان ناباروری دکتر رستمی شیراز

مرکز درمان ناباروری دکتر رستمی شیراز

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
بخش درمان ناباروری بیمارستان مادر و کودک غدیر

بخش درمان ناباروری بیمارستان مادر و کودک غدیر

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
مرکز دنا شیراز

مرکز دنا شیراز

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
مرکز درمان ناباروری مطهری جهرم

مرکز درمان ناباروری مطهری جهرم

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات