مرکز درمان ناباروری بعثت( نیروی هوایی)

مرکز درمان ناباروری بعثت( نیروی هوایی)
سطح مرکز پیشرو
استان تهران
نوع مرکز خصوصی
نظرات کاربران
متوسط گروه های سنی مراجعه کننده به مرکز 0سال
درصد سیکل ART که منجر به زایمان زنده شده است
%0
درصد سیکل ART با تخمک یا جنین فریز
%0
درصد انتقال جنین که در آن یک جنین منفرد منتقل شده است
%0

%0

درصد موفقیت

درخواست رزرو نوبت

مدیر کلینیک

-

توضیحات

-

لیست خدمات

میکرواینجکشن(IVF,ICSI)
رحم جایگزین
تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)
هچینگ آزمایشگاهی جنین
فریز جنین-تخمک واسپرم
GIFT,ZIFT
انتخاب جنسیت
بررسی نقایص ژنتیکی جنین(PGD)
آمنیوسنتز و CVS
لاپاراسکپی و هیستروسکپی
بانک اختصاصی تخمک-اسپرم و جنین
انجماد بافت بیضه
تست های تکمیلی عملکرد اسپرم
جراحی تخصصی مردان
خدمات تشخیصی و درمانی سقط مکرر
کورتاژ تشخیصی
تشخیص و درمان ناتوانی جنسی
سرکلاژ

سایت رسمی

-
ایمنی
پاکیزکی
همکاری کارکنان
ارتباطات
کل رای دهنده ها0
کل توصیه ها
0

آیا از لحاظ ایمنی مناسب بود؟

آیا از لحاظ پاکیزگی مناسب بود؟

از همکاری کارکنان چقدر رضایت داشتید؟

ارتباط و برخورد کارکنان چگونه بود؟

آیا این مرکز را برای دیگران توصیه می کنید؟

شهر تهران - بزرگراه بسیج - سه راه تختی - خیابان هجرت
-
مراکز مرتبط:
مرکز درمان ناباروری رویان

مرکز درمان ناباروری رویان

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
بیمارستان بهمن

بیمارستان بهمن

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
مرکز درمان ناباروری ابن سینا

مرکز درمان ناباروری ابن سینا

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات
کلینیک ناباروری امید

کلینیک ناباروری امید

درصد موفقیت %0
امتیاز کاربران
مشاهده جزئیات